धल:शास्त्रसंस्कृतिबाखंसमाजधर्मजीवनीउपन्याससम्पदानिबन्धअन्य
 

 लेखक :- बिमल ताम्राकार 

जन्म मिति :- १०८४ कौलागा:३०
फोन नं.:-६६१३३७४
मो.नं :- ९८४१३७४०६५    
बाबुको नाम :- 
सम्मान:-
बिश्वभूमि सिरपा: १११३
गोपालकला सिरपा: १११५
जरिमैया लुमन्ति सिरपा:११३१


बिषयसूची
काब्य , बाखं , उपन्यास
निबन्ध , प्याखं , समालोचना
भाय् ,अभिलेख , संस्कृति , जीवन

प्रकाशक:- कुत: पिकाक
प्रकाशन मिति :-२०७२
संस्करण :-प्रथम,      संख्या :-५००
मूल्य :-रु.६०/-

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

जोतिषशास्त्र
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 लेखक :- रतिदेबी  जोशी  श्रेष्ठ 
जन्म मिति :- २०१६-०८-२७
फोन नं.:-४२३१८४६
मो.नं :- ९८४१३८१७४९     
बाबुको नाम :- सूर्य बहादुर जोशी
सम्मान:-
दिर्घ सेवा सम्मान,राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
राष्ट्रिय विकास सेवा सम्मान २०६८
राष्ट्रिय नारी सम्मान २०६८,२०६९
राष्ट्रिय सेवा सम्मान २०७०

बिषयसूची
खण्ड क:-जोतिषशास्त्रको विविध पक्ष१-१२
खण्ड ख:-फलित जोतिष               १३-२४
खण्ड ग:-नित्य कर्म                      २५-४६
खण्ड घ:-स्त्रोत्र पाठ                      ४७-७९
प्रकाशक:- राजेन्द्रमान श्रेष्ठ
प्रकाशन मिति :-२०७३
संस्करण :-प्रथम,      संख्या :-१०००
मूल्य :-रु.१६०/-

_________________________________________________________________________________________________________________________

 


हाम्रो संस्कृतिमा देवी तुलजा र कुमारीको स्थान
__________________________________________________________________________________________________________________________________

लेखक:-  दुर्गा शाक्य 
जन्म मिति :- ने.सं.१०७८ चिल्लाथ्व
फोन नं. :-
मो.नं :-     
बाबुको नाम :- जुजुभाई शाक्य 

योग्यता:- अर्थशास्त्रमा स्नात्तकोत्तर
पेशा :- सरकारी सेवा
पद:- कृषि अर्थविज्ञ
कार्यालय:- कृषि विभाग     

बिषयसूची
१.हाम्रो संस्कृतिमा देवी तुलजा 
२.हाम्रो संस्कृतिमा कुमारीको स्थान 

प्रकाशक:- कुमारी प्रकाशन
प्रकाशन मिति :-ने.सं.११३०(बि.सं.२०६७)
संस्करण :-प्रथम,      संख्या :-१०००
मूल्य :-रु.१०००/-

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

लेखक:- पदम श्रेष्ठ 
जन्म मिति :- ने.सं.१०८९ घटस्थापना 
इमेल :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
मो.नं :- ९८४१४७०३२८    
बाबुको नाम :- स्व.माधब लाल श्रेष्ठ

योग्यता:-
पेशा:- पत्रकारिता
पद:- 
कार्यालय:- नेपाल समाचारपत्र

बिषयसूची
खण्ड क:-जीवनकला र संस्कृति  १-२
खण्ड ख:-महिना महिनाका पर्वहरु ३-११२
खण्ड ग:-विविध जात्रा पर्वहरु  ११३-११७
प्रकाशक:- पदम श्रेष्ठ
प्रकाशन मिति :- ने.सं.११३२ न्हुदं
संस्करण :-प्रथम,  ने.सं.११३२  
संख्या :-१०००    मूल्य :- रु.१५०/-

______________________________________________________________________________________________________________________________

लेखक:- नरेन्द्र महर्जन 
जन्म मिति :- वि.सं.२०२९-०४-१४
ठेगाना:-किलागल-१८
इमेल :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
मो.नं :- ९८४१२९६२७६    
बाबुको नाम :- इन्द्र महर्जन
योग्यता:- एम.बि.ए
पेशा:- 
पद:- 
कार्यालय:- 

बिषयसूची
खण्ड क:-किलागल टोलको परिचय
खण्ड ख:-देवीनाच(दिप्याखं)को परिचय
खण्ड ग:- देवीनाचका पात्रहरू
प्रकाशक:- देवीनाच,किलागल
प्रकाशन मिति :- वि.सं.२०७३-०५-१८
संस्करण :-प्रथम,   
संख्या :-१०००    मूल्य :- रु.५००/-

________________________________________________________________________________________________________________________

 


___________________________________________________________________________________________________________________________________

ब्लू डल (THE BLUE DOLL)
लेखक :- मथुरा साय्मि
टोल:- पुरानो बानेश्वर, काठमाडौं
मो.नं :- ९८५१०१६२५७    
इमेल:- 
कृति:-बाखं,उपन्यास,कविता व छधा:प्याखं
Contents
खण्ड क:-हनेबह:पिनि किखाय् मथुरा
खण्ड ख:- ब्लू डल (नेपालभाषा)
खण्ड ग:- The Blue Doll (अंग्रेजी)
प्रकाशक:- कुत:
प्रकाशन मिति :- ने.सं.११३४ लक्ष्मीपुजा
संस्करण :-प्रथम,      संख्या :-५००
मूल्य :-५०/-

______________________________________________________________________________________________________________________________

मिजलाया जला 
लेखक :- मथुरा साय्मि
टोल:- पुरानो बानेश्वर, काठमाडौं
मो.नं :- ९८५१०१६२५७    
इमेल:- 
कृति:-बाखं,उपन्यास,कविता व छधा:प्याखंContents

१. सम्पादक बिमल ताम्राकारया लुपा:
२. ब्वामिपिनिगु धल:
३. ४१म्ह ब्वमिपिनिगु लिच्व:मुना
प्रकाशक:- कुत:
प्रकाशन मिति :- ने.सं.१०९८
संस्करण :-प्रथम,      संख्या :-१०००
मूल्य :-७/-

________________________________________________________________________________________________________________________

 मिजला ( Mijala ) 
लेखक :- मथुरा साय्मि
टोल:- पुरानो बानेश्वर, काठमाडौं
मो.नं :- ९८५१०१६२५७    
इमेल:- 
कृति:-बाखं,उपन्यास,कविता व छधा:प्याखं
Contents
१. यौन बाखं
प्रकाशक:- कुत:प्रकाशन
प्रकाशन मिति :- ने.सं.११३७ 
संस्करण :-प्रथम,      संख्या :-५००
मूल्य :-१००/-


___________________________________________________________________________________________________________________
 ईया किचालय्  
लेखक :- लक्ष्मण राजवंशी
जन्म :- वि.सं.१९९२
टोल:- बनस्थली, काठमाडौं
मो.नं :-४३५९८२९
इमेल:- 

लेखक चिनारी
संरक्षक : नेवाः देय् दबू
भाईस चान्सलर :-नेपालभाषा एकेडेमी


Contents
१.बैंसया गथः
२. गणेद्यो:या मू
३. थ्व नं छम्ह मिसा
प्रकाशक:-नेपाल मर्चेन्ट को.लि.,महाबौद्ध
प्रकाशन मिति :- ने.सं.११२९ 
संस्करण :-प्रथम,      संख्या :-५००
मूल्य :-१७५/-

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

लेखक:- पदम श्रेष्ठ 
जन्म मिति :- ने.सं.१०८९ घटस्थापना 
इमेल :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
मो.नं :- ९८४१४७०३२८    
बाबुको नाम :- स्व.माधब लाल श्रेष्ठ
योग्यता:-
पेशा:- पत्रकारिता
पद:- 
कार्यालय:- नेपाल समाचारपत्र

बिषयसूची
खण्ड क:-विविध नेवार समाज १-९३
खण्ड ख:-नेपालमा क्रिस्चियन नेवार९४-९६
खण्ड ग:-नेपालमा मुस्लिम नेवार ९७-१०१
प्रकाशक:- पदम श्रेष्ठ
प्रकाशन मिति :- ने.सं.११२५
संस्करण :-पाँचौं ,  ने.सं.११३७  
संख्या :-१०००    मूल्य :- रु.१५०/-

_____________________________________________________________________________________________________________________

 


______________________________________________________________________________________________________________________________

लेखक:- पदम श्रेष्ठ 
जन्म मिति :- ने.सं.१०८९ घटस्थापना 
इमेल :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
मो.नं :- ९८४१४७०३२८    
बाबुको नाम :- स्व.माधब लाल श्रेष्ठ
योग्यता:-
पेशा:- पत्रकारिता
पद:- 
कार्यालय:- नेपाल समाचारपत्र

बिषयसूची
खण्ड क:-
खण्ड ख:-
खण्ड ग:-
प्रकाशक:- पदम श्रेष्ठ
प्रकाशन मिति :- ने.सं.११२६
संस्करण :-दोस्रो ,  ने.सं.११२६  
संख्या :-    मूल्य :- रु.५०/-

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 लुमन्तिया जलय् 
नां :- डा.कौसल्या मानन्धर
जन्म मिति :- ने.सं.१०६२
स्वर्गारोहण :-ने.सं.११३३
ठेगाना :- पुरानो बानेश्वर,काठमाडौं 
बुबा :- 
योग्यता:- 
पेशा:- 
पद:- 
कार्यालय:- 

बिषयसूची
१.सम्पादक बिमल ताम्राकारया लुपा:
२.मथुरा सायमिया च्वसु
३.खँल्हाबल्हा , य:पौ ,दसिपौ 
४.किपा
प्रकाशक:- कुत:
प्रकाशन मिति :- ने.सं.११३३
संस्करण :- प्रथम
संख्या :- १२००   मूल्य :- रु.१००/-

__________________________________________________________________________________________________________________________

री 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

लेखक:-मथुरा साय्मी (Mathura Sayami)
जन्म मिति :- ने.सं.१०५९ गुरुपुन्हि
ठेगाना :- पुरानो बानेश्वर,काठमाडौं
मो.नं :- ९८५१०१६२५७  
बुबा :- इन्द्रनारायण मानन्धर
योग्यता:- एम.ए.(अंग्रेजी साहित्य)
पेशा:- 
पद:- 
कार्यालय:- 

बिषयसूची
खण्ड क:-छ्ब्व
खण्ड ख:-निब्व
खण्ड ग:-स्वब्व
खण्ड घ:-प्यब्व
प्रकाशक:- कुत:
प्रकाशन मिति :- ने.सं.११२८
संस्करण :- ने.सं.११२८
संख्या :-    मूल्य :- रु.१०/-

___________________________________________________________________________________________________________________________

 खालु 
लेखक :- मथुरा साय्मि
टोल:- पुरानो बानेश्वर, काठमाडौं
मो.नं :- ९८५१०१६२५७    
इमेल:- 
अनुभब:-


Contents
१. झीगु देसय् ब्व:गु त:भुखाय्,आर्थिक
नाकाबन्दी अले छम्ह मिसा मिस्रीया
जीवनय् व्ह्येमफुगु स्वांयात विषयवस्तु
दयेका थुगुउपन्यासया च्वज्या जूगु दु |
प्रकाशक:- कुत:प्रकाशन
प्रकाशन मिति :- ने.सं.११३५ 
संस्करण :-प्रथम,      संख्या :-७००
मूल्य :-१५०/-

__________________________________________________________________________________________________________________________

 खालुया सवा:
लेखक :- मथुरा साय्मि
टोल:- पुरानो बानेश्वर, काठमाडौं
मो.नं :- ९८५१०१६२५७    
इमेल:- 
कृति:-बाखं,उपन्यास,कविता व छधा:प्याखंContents
१. सम्पादक बिमल ताम्राकारया लुपा:
२. सफूया ग्वाहालिमिपिं
३. ११६म्ह ब्वामिपिनिगु लिच्व:मुना
प्रकाशक:- कुत:
प्रकाशन मिति :- ने.सं.११३६ 
संस्करण :-प्रथम,      संख्या :-५००
मूल्य :-३००/-

________________________________________________________________________________________________________________________

 
 

लेखक:- पदम श्रेष्ठ 
जन्म मिति :- ने.सं.१०८९ घटस्थापना 
इमेल :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
मो.नं :- ९८४१४७०३२८    
बाबुको नाम :- स्व.माधब लाल श्रेष्ठ
योग्यता:-
पेशा:- पत्रकारिता
पद:- 
कार्यालय:- नेपाल समाचारपत्र

बिषयसूची
खण्ड क:-का.म.न.पा.वडा नं(१-३५) ३-१०७
खण्ड ख:-ल.म.न.पा.वडा (१-२२)१३८-१९०
खण्ड ग:-भ.म.न.पा.वडा (१-१७) २१५-२५३
प्रकाशक:- पदम श्रेष्ठ
प्रकाशन मिति :- 
संस्करण :- प्रथम 
संख्या :-    मूल्य :- रु.३००/-

______________________________________________________________________________________________________________________________

 


_______________________________________________________________________________________________________________________________

 ईया किचालय्  
लेखक :- लक्ष्मण राजवंशी
जन्म :- वि.सं.१९९२
टोल:- बनस्थली, काठमाडौं
मो.नं :-४३५९८२९
इमेल:- 

लेखक चिनारी
संरक्षक : नेवाः देय् दबू
भाईस चान्सलर :-नेपालभाषा एकेडेमी


Contents
१.ताकसिं बैद्य
२. मूमहा:म्ह दुगुचा
३. मनूया म्हसीका
प्रकाशक:- रामचन्द्र स्टोर
प्रकाशन मिति :- ने.सं.११३०
संस्करण :-प्रथम,      संख्या :-१०००
मूल्य :-१७५/-

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 चरित्र
 विजय

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ताजा अपडेट

भक्तपुर ≫ बोडे | ठिमी

काठमाडौं ≫ जमल

ललितपुर ≫ पाटन

    

संरक्षक
नाम:
फोन:

संयोजक 
नाम:
फोन:

संयोजक
नाम:
फोन:

सम्पादक
नाम:
फोन:

१. अमात्य २.भडेल ३. देवज्ञ ४. द्वा ५. जोन्छे ६.खोंजु ७.मानन्धर ८.नकर्मी ९.प्रधान १०.राजोपाध्याय११.शिल्पकार १२.थकूलवाट १३.अवाले,अवाल१४.भजु १५. दलि १६. फैजु १७. जोशी १८.खोेसिं १९.मास्के २०.नापित २१.प्रधाना्ड २२.शर्मा २३.शिवाचार्य २४.थान्जु २५. बदगामी २६. भौमिखा २७.डंगोल २८.गाइजु २९. जुवाल ३०.कोजु ३१.माथेमा ३२.नेमकुल ३३.प्रजापति ३४.राजथला ३५.सुवाल ३६. तुुइतुइ ३७ .बैदार ३८.भोछिभोय३९. देउला ४०.गोंगल ४१. कक्षपति ४२.ख्वाउजु ४३.मूल ४४.न्याछ्यो ४५.पुजारी ४६. रामुदामु ४७. सिंह,सिं ४८.तुलाधर ४९ .बैद्य ५०.भुजु ५१.धाख्वा ५२. र्खाली ५३. कंसाकार ५४.लाभाजु ५५.मुलेपति ५६.न्याइच्याई ५७.पुतवार ५८.रंजितकार ५९.स्थापित ६०.उदास ६१ .बजिमय ६२.बिजूक्छे ६३.धौबन्जा ६४.गोसाई ६५.कारञ्जित ६६.लाकौल ६७.मुल्मी ६८.वन्त ६९.रघुवंशी ७०.राया ७१.श्रेष्ठ ७२.गजनथछें ७३. बज्राचार्य ७४ .बुद्धाचार्य ७५. धौभडेल ७६.गोसली ७७.कर्माचार्य ७८. लाखे ७९.मुनाकर्मी ८०.पाछै ८१.रजक ८२.साहूखल ८३. तमी ८४.उलक ८५ .बलामी ८६. ब्यांजु ८७. धौजल्य ८८.गुरुवाचार्य८९.कसजु ९०.लिगल ९१.मुनंनकर्मी ९२.पहरी ९३.राजवंशी ९४.शैजु ९५.तमोट ९६ .बनेपाली ९७. चक्रधर ९८. धवा ९९. ग्वंग १००. कायस्थ१०१.मधिकर्मी १०२.मुनिकार १०३.पलाञ्चोके१०४.राजभण्डारी१०५.साखः १०६.ताम्राकार १०७ .बनिया १०८. चाकुबजी१०९.ध्वंजु ११०. हाच्छेथु १११. खड्गी ११२.महर्जन ११३.मुस्याचु ११४.पालिखे ११५.राचल ११६.शाही ११७.तण्डुकार ११८.बासुकला ११९. चित्रकार१२०. दिपकार१२१. हाडा १२२ .खें १२३.मालाकार,माली१२४.नायजु १२५.पात्रवंश १२६.राजकर्णिकार१२७.शाक्य १२८.तौजल्य १२९. बाती १३०. चुके १३१. दुवाल १३२. हेंजु १३३. खिचाजु १३४.मल्ल १३५.नगरकोटी १३६.पिया १३७.राजलवट १३८.शिख्राकार १३९.थैव