त्रिभुवन विश्व विद्यालयसरकारी स्कूलनिजि स्कूल निजि प्रि.स्कूलनिजि सँस्थानेपाल लिपि गुथि
१. नेपलभासा केन्द्रीय बिभाग

२.कलेज
__________________________________________________________________________________________________________________________________

नाम :- नेपलभाषा केन्द्रीय बिभाग
तह :- स्नाकोत्तर ,पि.एच.डी
स्थापना  मिति :- २००९
फोन नं.:-५५४१९९४,५२६०४९४
इ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
फेसबुक:-       

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल  :-पाटनढोका
जिल्ला :- ललितपुर
अन्चल :- बागमती
प्रमुख :- प्रा.डा.चन्द्रमान बज्राचार्य


__________________________________________________________________________________________________________________________________

नाम :- पाटन संयुक्त क्याम्पस
नेपालभाषा बिषय पाउने तह :- स्नातक
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-०१-५५२६३९४
इमेल:- 
फेसबुक:-       

ठेगाना :- 
वडा नं :-
गाउँ/टोल  :-पाटनढोका
जिल्ला :- ललितपुर
अन्चल :- बागमती
क्याम्पस प्रमुख :- प्रा.


__________________________________________________________________________________________________________________________________

नाम :- पद्म कन्या संयुक्त क्याम्पस
नेपालभाषा बिषय पाउने तह :- स्नातक
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-०१-४२२४१४९
इमेल:- 
फेसबुक:-       

ठेगाना :- 
वडा नं :-
गाउँ/टोल  :-बागबजार
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
क्याम्पस प्रमुख :- प्रा.


__________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 


 

१.नेपालभाषा माध्यम स्कूल

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 जगत  सुन्दर  ब्वनेकुथी :-
तह :- नर्सरी देखि कक्षा १० सम्म
स्थापना  मिति :- २०४७ (ने.सं.११११)
फोन नं.:-४२८१२६१
इमेल:- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
फेसबुक:- jagatsundarbwanakuthi       

ठेगाना :-
वडा नं :-१५
गाउँ/टोल  :-लखुतिर्थ ,चागल
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
प्रधानाध्यापक :- माया मानन्धर


__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

२. नेपालभाषा बिषय दुगु स्कूल :-________________________________________________________________________________________________________________________________

 सरस्वती निकेतन माध्यमिक बिद्यालय 
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-
मो.नं.:-९८४१४२७६८१
इमेल:-
फेसबुक:-  

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल:-
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- हिरासिना महर्जन
प्रधानाध्यापक:-

________________________________________________________________________________________________________________________________

श्री आजाद नि.माध्यमिक बिद्यालय 
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-
मो.नं.:-९८४९२७३३४५
इमेल:-
फेसबुक:-  

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल:-
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- इन्दिरा शाक्य
प्रधानाध्यापक:-

________________________________________________________________________________________________________________________________

 श्री महाँकाल माध्यमिक बिद्यालय 
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :-२०१३-०५-०५
फोन नं.:-
मो.नं.:-९८४३६९२९२९
इमेल:-
फेसबुक:-  

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल:- महाबौद्ध,
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- सृजना शाक्य
प्रधानाध्यापक:- सन सायमि

________________________________________________________________________________________________________________________________

 श्री कन्या माध्यमिक बिद्यालय 
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :- १९८०-०३-२२
फोन नं.:-४२६१२६३
मो.नं.:-९८४१०२७९२६
इमेल:-
फेसबुक:-  

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल:-येट्खा
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- कमलशोभा महर्जन
प्रधानाध्यापक:-शरण बज्र बज्राचार्य

________________________________________________________________________________________________________________________________

 बाल सेवा माध्यमिक बिद्यालय 
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-
मो.नं.:-९८०३६००७५०
इमेल:-
फेसबुक:-  

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल:-
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- न्युटन बज्राचार्य
प्रधानाध्यापक:-

________________________________________________________________________________________________________________________________

 अरुणोदय नि. माध्यमिक बिद्यालय 
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-
मो.नं.:-९८४३६४६३८५
इमेल:-
फेसबुक:-  

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल:-
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- मनिषा श्रेष्ठ
प्रधानाध्यापक:-

________________________________________________________________________________________________________________________________

 आश्रय विद्या सदन 
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-
मो.नं.:-९८४१४२७६८१
इमेल:-
फेसबुक:-  

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल:-
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- हिरसिना महर्जन
प्रधानाध्यापक:-

________________________________________________________________________________________________________________________________

 भक्त विद्याश्रम माध्यमिक बिद्यालय
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :- २००४-०४-०१
फोन नं.:-०१-४२६४१७७
मो.नं.:-९८०८३८५६०२
इमेल:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
फेसबुक:-bhaktavidhyashram  

ठेगाना :-
वडा नं :-१८
गाउँ/टोल:- रक्तकाली , टेंगल
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- बिमला नेपाली
प्रधानाध्यापक:- सुदर्शन कट्टेल

________________________________________________________________________________________________________________________________

 नेपाल राष्ट्रिय नि. माध्यमिक बिद्यालय
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :- २००४
फोन नं.:-५१३७०२०
मो.नं.:-९८४३१४९७७१
इमेल:-
फेसबुक:-  

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल:-ढल्को
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- बिन्दु श्रेष्ठ
प्रधानाध्यापक:-दिपक कपाली

________________________________________________________________________________________________________________________________

 नेपाल आदर्श माध्यमिक बिद्यालय
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-
मो.नं.:-९८४३६४६३८५
इमेल:-
फेसबुक:-  

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल:-
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- मनिषा श्रेष्ठ
प्रधानाध्यापक:-

________________________________________________________________________________________________________________________________

 नव आदर्श माध्यमिक बिद्यालय
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-
मो.नं.:-९८६०८०९१७८
इमेल:-
फेसबुक:-  

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल:-
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- ललिता मानन्धर
प्रधानाध्यापक:-

________________________________________________________________________________________________________________________________

 नवयुग माध्यमिक बिद्यालय
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-
मो.नं.:-९८६०८०९१७८
इमेल:-
फेसबुक:-  

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल:-
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- ललिता मानन्धर
प्रधानाध्यापक:-

________________________________________________________________________________________________________________________________

जुद्धोदय माध्यमिक बिद्यालय
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-
मो.नं.:-९८४१२२६८२४
इमेल:-
फेसबुक:-  

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल:-
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- रमिता शाक्य
प्रधानाध्यापक:-

________________________________________________________________________________________________________________________________

 जन प्रभात माध्यमिक बिद्यालय
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-
मो.नं.:-९८४३४६१९२९
इमेल:-
फेसबुक:-  

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल:-
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- सृजना महर्जन
प्रधानाध्यापक:-

________________________________________________________________________________________________________________________________

 परोपकार आदर्श मा. बिद्यालय :-
नेपलभाषा बिषय:-कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :- बि.स २००९
फोन नं.:-४२६३७८८ , ४२६०२१२
मो.नं.:-९८४९३३७९३३
इमेल:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
फेसबुक:- paropakarschool
वेब:-www.paropakar.edu.np     

ठेगाना :-
वडा नं :-२०
गाउँ/टोल:-परोपकार मार्ग,भीमसेनस्थान
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:-रश्मि नापित
प्र.अ.:- मोहन बहादुर नेपाली "श्रेष्ठ"


__________________________________________________________________________________________________________________________________

 प्रभात माध्यमिक बिद्यालय
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-
मो.नं.:-९८४३६९२९२९
इमेल:-
फेसबुक:-  

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल:-
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- सृजना शाक्य
प्रधानाध्यापक:-

________________________________________________________________________________________________________________________________

 विद्योदय नि.माध्यमिक बिद्यालय
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-
मो.नं.:-९८०३६००७५०
इमेल:-
फेसबुक:-  

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल:-
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- न्युटन बज्राचार्य
प्रधानाध्यापक:-

________________________________________________________________________________________________________________________________

 हिमालय माध्यमिक बिद्यालय
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-
मो.नं.:-९८४३४६१९२९
इमेल:-
फेसबुक:-  

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल:-
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- सृजना महर्जन
प्रधानाध्यापक:-

________________________________________________________________________________________________________________________________

 कान्ति इश्वरी माध्यमिक बिद्यालय
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-
मो.नं.:-९८४१०२७९२६
इमेल:-
फेसबुक:-  

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल:-
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- कमलशोभा महर्जन
प्रधानाध्यापक:-

________________________________________________________________________________________________________________________________

 कन्या मन्दिर माध्यमिक बिद्यालय
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-
मो.नं.:-९८४३१४९७७१
इमेल:-
फेसबुक:-  

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल:-
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- बिन्दु श्रेष्ठ
प्रधानाध्यापक:-

________________________________________________________________________________________________________________________________

 गीतामाता माध्यमिक बिद्यालय
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-
मो.नं.:-९८०८३८५६०२
इमेल:-
फेसबुक:-  

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल:-
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- बिमला नेपाली
प्रधानाध्यापक:-

________________________________________________________________________________________________________________________________

 शान्ति निकुञ्ज माध्यमिक बिद्यालय
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-
मो.नं.:-९८४९३३७९३३
इमेल:-
फेसबुक:-  

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल:-
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- रश्मि नापित
प्रधानाध्यापक:-

________________________________________________________________________________________________________________________________

 शान्ति शिक्षा मन्दिर माध्यमिक बिद्यालय
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-
मो.नं.:-९८४९२७३३४५
इमेल:-
फेसबुक:-  

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल:-
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- इन्दिरा शाक्य
प्रधानाध्यापक:-

________________________________________________________________________________________________________________________________
 मङ्गल माध्यमिक बिद्यालय

Mangal Higher Secondary School
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि ५ सम्म
स्थापना  मिति :- २०१९
फोन नं.:- ४३३०५४४
वेब:-mangalschool.edu.np
इमेल:- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
fb:-mangal higher secondary school

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल:- नयाबजर ,किर्तिपुर
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- 
प्रधानाध्यापक:- प्रदिप महर्जन

________________________________________________________________________________________________________________________________

 किर्तिपुर माध्यमिक बिद्यालय

Kirtipur Madhyamik Bidhyalaya
नेपलभाषा बिषय:- कक्षा  देखि  सम्म
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:- ४३३०९६७ ,४३३४३२६
वेब:-
इमेल:- 
fb:-

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल:-किर्तिपुर
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
ने.भा.शिक्षक:- 
प्रधानाध्यापक:- 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 

भक्तपुर जिल्ला
नेपालभाषा बिषय दुगु स्कूल :-__________________________________________________________________________________________________________________________________

 आदर्श उच्च मा. बि. :-

तह :- कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-
इमेल:-
वेब साइट:- 

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल  :- थिमी , लायकु
जिल्ला :- भक्तपुर
अन्चल :- बागमती
प्रधानाध्यापक :-


__________________________________________________________________________________________________________________________________
 माध्यामिक बिद्यालय

नेपलभाषा बिषय:- कक्षा १ देखि    सम्म
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-
इमेल:-
वेब साइट:-       

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल  :- नया बजार , किर्तिपुर
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
प्रधानाध्यापक :-


__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

नेपलभाषा माध्यम स्कूल
_________________________________________________________________________________________________________________________________

 मोडर्न नेवाः इङ्गलिस स्कूल :-

तह :-
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-४२४९३५० , ९८५१०७५९१५
इमेल:- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
वेब साइट:- www.newaschool.com.np    

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँरटोल  ;- दरवार मार्ग
जिल्ला :- काठमाडौँ 
अन्चल :- बागमती
प्रधानाध्यापक :-


__________________________________________________________________________________________________________________________________

नेपलभाषा बिषय दुगु स्कूल
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 मल्पी इन्टरनेशनल स्कूल :-

Malpi International School
नेपालभाषा बिषय :-
स्थापना  मिति :- जुन१०,१९५० 
फोन नं.:-०१-४४००८०
इमेल:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
वेब :- www.malpi.edu.np     

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल  :- पनौती
जिल्ला :- काभ्रे
अन्चल :- बागमती
प्रधानाध्यापक :-


__________________________________________________________________________________________________________________________________

 हिल टाउन इन्टरनेशनल हाई स्कूल 

Hill Town International High School
नेपलभाषा बिषय :-कक्षा    सम्म
स्थापना  मिति :-२०४९ 
फोन नं.:-४३३१७३९ ,४३३१४०७
इमेल:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
वेब :- hilltownschool.wordpress.com     

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल  :- बाघभैरब-स्थान ,किर्तिपुर
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
प्रधानाध्यापक :-रमेश महर्जन


__________________________________________________________________________________________________________________________________

किर्तिपुर इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल 

Kirtipur english Boarding School
नेपलभाषा बिषय :-कक्षा    सम्म
स्थापना  मिति :-
फोन नं.:-९८४९०५२९७८
इमेल:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
वेब :- homestaykirtipur.com  

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँ/टोल  :- किर्तिपुर
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
प्रधानाध्यापक :-


__________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 

 Nepal

नेपलभाषा माध्यम स्कूल
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

 काठमाडौँ नेवाः किण्डरगार्टेन :-

तह :-UKG तक
स्थापना  मिति :- २०६४
फोन नं.:- ४३८४५१७
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fb:-kathmandunewakindergarten

ठेगाना :-
वडा नं :-१७
गाउँरटोल  ;- एकीकरण सडक , खुसिबुं
जिल्ला :- काठमाडौँ ,यें
अन्चल :- बागमती
प्रधानाध्यापक :- श्री राजेन्द्र महर्जन

__________________________________________________________________________________________________________________________________

नेपलभाषा बिषय दुगु स्कूल
_________________________________________________________________________________________________________________________________

नाम:- लसना प्रि स्कूल :-

Name:- Lasana Pre-Primary School
तह :- 
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-०१-४९५९१९१
इमेल:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
वेब साइट:-       

ठेगाना :-
वडा नं :-
गाउँरटोल  ;- ग्वंग:बुँ ,
जिल्ला :- काठमाडौँ , यें
अन्चल :- बागमती
प्रधानाध्यापक :-


__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 17, 2016

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 Revive Education Solution :-

बिषय :- नेपलभाषा , नेपाल लिपि
स्थापना  मिति :- 
फोन नं.:-४२५८५२६
इमेल:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
फसेबूक:- sapan pradhan  
वेब:-www.revive.com.np

ठेगाना :-
वडा नं :- 
गाउँ/टोल  :- प्याफल,बसन्तपुर
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
संचालक :- सपन प्रधान


__________________________________________________________________________________________________________________________________

 Newa Syanekuthi :-

बिषय :- नेपलभाषा , नेपाल लिपि
स्थापना  मिति :- ने.स.११२८ 
फोन नं.:-६९२४७७३,९८४१६१३५८३
इमेल:-
फसेबूक:- 
वेब:-

ठेगाना :-
वडा नं :- १६
गाउँ/टोल  :- नाय्लाखु
जिल्ला :- ललितपुर
अन्चल :- बागमती
संचालक :- 


__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

नेपाल लिपि गुथी :-

बिषय :- नेपलभाषा , नेपाल लिपि
स्थापना  मिति :- २०३६
फोन नं.:-४२५०७०३
इमेल:-
फसेबूक:-
वेब:-

ठेगाना :-
वडा नं :- 
गाउँ/टोल  :- सा:ननि, त्य:र , यें
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
अध्यक्ष:- पबित्र कसा:


__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

नेपाल लिपि गुथी :-

बिषय :- नेपलभाषा , नेपाल लिपि
स्थापना  मिति :- २०३६
फोन नं.:-४२५०७०३
इमेल:-
फसेबूक:-
वेब:-

ठेगाना :-
वडा नं :- 
गाउँ/टोल  :- सा:ननि, त्य:र , यें
जिल्ला :- काठमाडौँ
अन्चल :- बागमती
अध्यक्ष:- पबित्र कसा:


__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 स्रोत:- नेपलभाषा केन्द्रीय बिभाग , भाजु दिपक तुलाधर
 
 
 
 
 
 
 
 

ताजा अपडेट

भक्तपुर ≫ बोडे | ठिमी

काठमाडौं ≫ जमल

ललितपुर ≫ पाटन

    

संरक्षक
नाम:
फोन:

संयोजक 
नाम:
फोन:

संयोजक
नाम:
फोन:

सम्पादक
नाम:
फोन:

 

 
स्यस्यःसमाज               उदाय समाज ज्यापु समाज मेमेगु समाज      
१.जोशी ११.आचाजु २१.मल्ल ३१.दुगु ४१.फसि ५१.लाभाछा ६१.किसिमाक ७१.जाकिसो १.कसाः १.महर्जन १.बज्राचार्य ११.नकर्मी २१.मधिकर्मी ३१.धौबन्जा
२.पःमा १२.भंडेल २२. कल्हे ३२.वैद्य ४२.डोंफैं ५२.अमात्य ६२.कराङकुरुङ ७२.माथेमा २.ताम्राकार २.डंगोल २.राजकर्णिकार १२.हाडा २२.मुनिकार ३२.भुजु
३.भनि १३.कचिङ २३.भौ ३३.भुजिं ४३.महाभू ५३.टट्टु ६३.खाखिपुच ७३.कायस्थ ३.तुलाधर ३.सुवाल ३.बासुकला १३.शाक्य २३राजवंशी ३३.धाख्वा
४.खोसीं १४.डौंचंख २४. चाकु ३४.मिखुं ४४.वकूला ५४.शैजु ६४.नेपाखाचा ७४.बजिमय ४.बनिया ४.सिं ,५.मू ४.मुनंनकर्मी १४.नापित २४.ख्वाउजु ३४.न्याछ्यो
५.वन १५.विस्यत २५.ग्वंगः ३५.मास्के ४५.नेवाः ५५.ख्ये ६५.सिङख्वा ७५.पांयवजी ५.शिलाकार ६.प्रजापति ५.रञ्जिकार १५.कपाली २५.मानन्धर ३५.गोर्खाली
६.मुल्मी १६.प्रधान २६. साहि ३६.वांला ४६.चिपालु ५६.लाखे ६६.ध्वाकसिपो ७६.केमिख्य ६.स्थापित ७.अवाःल ६.राजोपाध्याय १६.तमोट २६.चित्रकार ३६.लाकौल
७.छुच्चुं १७.कसाछें २७.कसु ३७.तुकं ४७.सिवलों ५७.नेकु ६७.प्रधानाङ्ग ७७.धौभडेल ७.सिख्राकार ८.ग्वाला ७.ब्यञ्जनकार १७.शाही २७.कारंंजित ३७.लाखे
८.ख्याउं १८.सुल्प्या २८.मुस्या ३८.दुवा ४८.काउले ५८.सिंह ६८.राजभण्डारी ७८.सिङक्यो ८.सिन्दुराकार  ९.काबुजा ८.नगरकोटी १८.देउला २८.बलामी ३८.चक्रधर
९.जासि १९.न्याछ्यों २९.पाउंछा ३९.वोके ४९.छेन ५९.साखः ६९.कर्माचार्य ७९.लायलव ९.सेलालिक १०.लावत ९.ताण्डुकार १९.बनिया २९.उलक ३९.साहूखल
१०.श्रेष्ठ २०.मलेकू ३०.काकः ४०.वासिं ५०.मल्टा ६०.ढुसि ७०.राजवंशी     ११.पहि(पहरी) १०.गुरुवाचार्य २०.माली ३०.बिजूक्छे