नेपालमा परापूर्वकालदेखि नै विभिन्न जात–जातिका मानिसहरु बसोवास गर्दै आएका छन । आधुनिककालको शुरुसम्म पनि नेपालमा चारबर्ण ३६ जात भएको कूरा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशवाट थाहा पाइन्छ । त्यसमध्ये अनादि कालदेखि नेपाल उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका नेवारहरु देशकै समृद्ध संस्कृति भएको आदिवासी समूदाय हून । यी नेवार समूदाय विशिष्ट भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिका कारण विश्वमा प्रसिद्ध छन ।

नेवारहरुको बसोबास भएका जिल्लाहरु काठमाडौं, ललितपूर, भक्तपूर, काभ्रे, सिन्धूपाल्चोक, धाडिङ, रामेछाप, मकवानपूर, नूवाकोट, सिन्धूली, दोलखा, रसूवा हो भने त्रिशूली, नारायणगढ, हेटौडा, बीरगंज, बन्दीपूर, पोखरा, पाल्पा, रीडी, बाग्लूग, धरान, धनकूट, भोजपूर, चैनपूर आदि क्षेत्रहरुमा नेवारहरुको सधन बस्ती छन ।

नेपालको जनसंख्या २,६४,९४,५०४ नेवारहरुको जनसंख्या १३,२१,९३३ अर्थात् ४.९९ प्रतिशत छ । नेवारहरुको जनसंख्यामध्ये हिमाली क्षेत्रमा ६३,६९४ अर्थात् ४.८२ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा १०,५०,११० अर्थात् ७९.४४ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा २,०८,१२९ अर्थात् १५.७४ प्रतिशत छन । कूल नेवार जनसंख्याको ४८.५६ प्रतिशत जनता शहरी क्षेत्रमा र बांकी ५१.४४ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका (ई.२०११) छन ।


नेवार पुरुष र महिलाहरुको संख्या

क्र.स जिल्ला जम्मा जनसंख्या पुरुष महिला
काठमाडौं ३,८३,१३६ १,९०,२९७ १,९२,८३९
ललितपूर १,५५,६०४ ७६,७०३ ७८,९०१
भक्तपूर १,३८,८७३ ६९,२३९ ६९,६३४
काभ्रे ५०,६७० २४,५९१ २६,०७९
सिन्धूपाल्चोक ३१,९७७ १५,३८७ १६,५९०
धाडिङ ३१,५८७ १४,७२९ १६,८५८
रामेछाप २९,३७७ १३,६०१ १५,७७६
मकवानपूर २६,०६५ १२,५३७ १३,५२८
नूवाकोट २०,६५५ ९,८९५ १०,७६०
१० सिन्धूली १८,६०२ ८९९० ९६१२
११ दोलखा १७,४९८ ८,१८० ९,३१८
१२ रसूवा १,०१२ ५२० ४९२
जम्मा कुल नेवार संख्या १३,२१,९३३ ६,४२,३५२ ६,७९,५८१

(स्रोतः२०६८ जनगणना)

    

संरक्षक
नाम:
फोन:

संयोजक 
नाम:
फोन:

संयोजक
नाम:
फोन:

सम्पादक
नाम:
फोन:

१. अमात्य २.भडेल ३. देवज्ञ ४. द्वा ५. जोन्छे ६.खोंजु ७.मानन्धर ८.नकर्मी ९.प्रधान १०.राजोपाध्याय११.शिल्पकार १२.थकूलवाट १३.अवाले,अवाल१४.भजु १५. दलि १६. फैजु १७. जोशी १८.खोेसिं १९.मास्के २०.नापित २१.प्रधाना्ड २२.शर्मा २३.शिवाचार्य २४.थान्जु २५. बदगामी २६. भौमिखा २७.डंगोल २८.गाइजु २९. जुवाल ३०.कोजु ३१.माथेमा ३२.नेमकुल ३३.प्रजापति ३४.राजथला ३५.सुवाल ३६. तुुइतुइ ३७ .बैदार ३८.भोछिभोय३९. देउला ४०.गोंगल ४१. कक्षपति ४२.ख्वाउजु ४३.मूल ४४.न्याछ्यो ४५.पुजारी ४६. रामुदामु ४७. सिंह,सिं ४८.तुलाधर ४९ .बैद्य ५०.भुजु ५१.धाख्वा ५२. र्खाली ५३. कंसाकार ५४.लाभाजु ५५.मुलेपति ५६.न्याइच्याई ५७.पुतवार ५८.रंजितकार ५९.स्थापित ६०.उदास ६१ .बजिमय ६२.बिजूक्छे ६३.धौबन्जा ६४.गोसाई ६५.कारञ्जित ६६.लाकौल ६७.मुल्मी ६८.वन्त ६९.रघुवंशी ७०.राया ७१.श्रेष्ठ ७२.गजनथछें ७३. बज्राचार्य ७४ .बुद्धाचार्य ७५. धौभडेल ७६.गोसली ७७.कर्माचार्य ७८. लाखे ७९.मुनाकर्मी ८०.पाछै ८१.रजक ८२.साहूखल ८३. तमी ८४.उलक ८५ .बलामी ८६. ब्यांजु ८७. धौजल्य ८८.गुरुवाचार्य८९.कसजु ९०.लिगल ९१.मुनंनकर्मी ९२.पहरी ९३.राजवंशी ९४.शैजु ९५.तमोट ९६ .बनेपाली ९७. चक्रधर ९८. धवा ९९. ग्वंग १००. कायस्थ१०१.मधिकर्मी १०२.मुनिकार १०३.पलाञ्चोके१०४.राजभण्डारी१०५.साखः १०६.ताम्राकार १०७ .बनिया १०८. चाकुबजी१०९.ध्वंजु ११०. हाच्छेथु १११. खड्गी ११२.महर्जन ११३.मुस्याचु ११४.पालिखे ११५.राचल ११६.शाही ११७.तण्डुकार ११८.बासुकला ११९. चित्रकार१२०. दिपकार१२१. हाडा १२२ .खें १२३.मालाकार,माली१२४.नायजु १२५.पात्रवंश १२६.राजकर्णिकार१२७.शाक्य १२८.तौजल्य १२९. बाती १३०. चुके १३१. दुवाल १३२. हेंजु १३३. खिचाजु १३४.मल्ल १३५.नगरकोटी १३६.पिया १३७.राजलवट १३८.शिख्राकार १३९.थैव